Điều gì tạo nên một tập thể thực sự

Tập Thể Lớp Anh B – K41 [2006 – 2010] Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên
Tập Thể Lớp Anh B – K41 [2006 – 2010]

Có một điều rất rõ ràng với tôi, đó là những tập thể, những tổ chức thực sự không bao giờ ra đời, tồn tại, và phát triển một cách ngẫu nhiên, mà ngược lại chúng được hình thành do bàn tay và khối óc của những nhà lãnh đạo tài ba có tầm nhìn và mục đích thiết thực.

Một tập thể thực sự vĩ đại là tập thể của sự đoàn kết, sự sáng tạo, và có mục tiêu chính đáng. Bất cứ ai thuộc về một tập thể như vậy thì họ đều là những con người vĩ đại.

Từ rất lâu, tôi đã suy nghĩ, trăn trở nhiều về những yếu tố làm nên một tập thể thực sự. Tuy nhiên, cho tới nay tôi cũng không biết chính xác câu trả lời là gì nhưng tôi thiết nghĩ tới những nhân tố sau đây.

Thứ nhất, để có một tập thể thực sự hoàn hảo, chúng ta cần có những người lãnh đạo có tâm. Đó là những con người mạnh mẽ, có trách nhiệm, dám hy sinh, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách. Họ đều có đặc điểm chung đó là một tầm nhìn mang tính toàn diện và khả năng làm việc theo nhóm hiệu quả. Những người lãnh đạo này đóng vai trò như người cố vấn, dẫn dắt, truyền lửa cho các thành viên. Họ đưa ra một tầm nhìn rõ ràng và quan trọng hơn, họ thể hiện nó, trở thành tấm gương cho cho nó.

Thứ hai, một tập thể hoàn hảo là một tập thể cùng có chung mục đích. Tập thể phải là một nơi để các thành viên xây dựng, phát triển một mục tiêu chung. Trong khi tài năng của mỗi cá nhân vẫn được nuôi dưỡng, thì các thành viên  luôn có cảm giác của sự sáng tạo tập thể. Người lãnh đạo của nhóm phải thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề trong một không khí thân thiện, thoải mái không quá nghi thức tạo điều kiện cho các thành viên gặp gỡ trao đổi, phát triển kỹ năng của họ. Ngoài ra, người lãnh đạo cần thường xuyên tổ chức các buổi liên hoan và các buổi sinh hoạt tập thể để các thành viên có cơ hội thể hiện tài năng của mình. Điều quan trọng nhất, nhóm/cộng đồng nên tổ chức ít nhất hai sự kiện lớn mỗi năm. Đây là dịp cho các thành viên giao lưu với nhiều người đến từ nhiều đoàn thể khác nhau. Những buổi sinh hoạt này nên đưa ra các hội thảo chuyên đề và hướng tới mục tiêu xa hơn.

Tục ngữ Việt Nam có câu “mềm nắn, rắn buông”, do vậy một tập thể thực sự cần được xây dựng theo cấu trúc “lới lỏng – thắt chặt”. Như tôi đã nhắc tới ở trên, tập thể như vậy không thể ngẫu nhiên ra đời mà nó cần có được gây dựng và nuôi dưỡng. Trong tập thể chúng ta có những người quản lý, những buổi mit-ting, các buổi sinh hoạt theo kế hoạch, có hình thức thưởng phạt và các nghi thức. Những nghi thức tạo ra không khí trang trọng, có ý nghĩa nhằm thúc đẩy sự nỗ lực và cam kết của các thành viên. Tuy nhiên, cơ cấu này cần phải có sự linh hoạt, mềm dẻo. Việc khẳng định bản thân và tính cá nhân không những được chấp nhận mà còn được khuyến khích phát triển.  Tập thể là nơi an toàn dung dưỡng tất cả những tài năng sáng tạo.

Tuy nhiên, trong tập thể chúng ta cần chú ý những nguyên tắc then chốt: Cơ cấu tổ chức, mục tiêu tập thể, và sự lãnh đạo. Mỗi nguyên tắc này, tôi tin rằng, phải được trau dồi một cách có ý thức với sự cố gắng, dồi dào nhiệt huyết. Đó không phải là những thứ có thể lấy đi hay ban tặng được.  

Vietnam Community as Lotus Pond
Community as Lotus Pond
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s