Triết lý mang tên CEC

CEC là ai?

CLB tiếng Anh Cộng đồng, gọi tắt là CEC thay cho Community English Club được thành lập ngày 19 tháng 2 năm 2011, là nơi sinh hoạt của các tình nguyện viên, những người muốn nâng cao trình độ tiếng Anh, và muốn sử dụng tiếng Anh để đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng.Trước hết, CEC là một sân chơi cho tất cả những ai muốn cái thiện khả năng sử dụng tiếng Anh, cũng như rèn luyện các kĩ năng mềm, các phẩm chất lãnh đạo (leadership) từ đó, CEC tin tưởng sẽ đóng góp một phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực cộng đồng. Với phương châm ‘Chia sẻ tri thức [ Kết nối cộng đồng’, CEC sẽ trở thành câu lạc bộ số một Việt Nam về các hoạt động dạy-học tiếng Anh, rèn luyện kỹ năng, phẩm chất khoa học cho học sinh, sinh viên và tham gia sâu rộng vào các hoạt động cộng đồng tại Việt Nam.

2.2. Sứ mệnh của CEC

Bản thân CEC là một cộng đồng với mục đích giúp các thành viên trong cộng đồng trong cộng đồng nâng cao các kĩ năng bao gồm kỹ năng ngôn ngữ cũng như các kỹ năng sống, kỹ năng mềm; đông thời đào tạo đội ngũ lãnh đạo triển vọng, tâm huyết, những người không ngừng gọt giũa, trau dồi đức tính của nhà lãnh đạo tận tâm (servant leader) nhằm giúp đỡ mọi người xung quanh.

2.3. Những giá trị cốt lõi

CANI-Constant and Never-ending Improvements (Kiên định và không ngừng tiến bộ): trên cơ sở nhận thức được rằng thế giới luôn thay đổi không ngừng, CEC không cho phép mình ngừng cố gắng để bắt kịp với những xu thế thời đại. Các thành viên của CEC luôn được khuyến khích nỗ lực không mệt mỏi nhằm nâng cao thái độ, kỹ năng, kiến thức.

IC/IVE là các tính từ tiếng Anh kết thúc bằng đuôi IC/IVE để miêu tả về các thành viên CEC: năng động (energetic), nhiệt huyết (enthusiastic)

Triết lý mang tên CEC

  • C: thay cho từ tiếng Anh trong tên gọi CEC: Community (cộng đồng), đồng nghĩa với các từ khác: common (cái chung), communication (giao tiếp), commuist (cộng sản). Đây là mục tiêu hướng tới của CLB, tất cả thành viên đều hướng tới một mục tiêu chung, rèn luyện các kỹ năng làm việc nhóm, và lấy “giao tiếp”, trao đổi thông tin hiệu quả là ưu tiên số một trong các hoạt động của mình. Mục tiêu cuối cùng là tất cả thành viên đều tâm huyết vì cộng đồng, vì sự nghiệp chung.
  • E: thay cho từ tiếng Anh trong tên gọi CEC: English (ngôn ngữ tiếng Anh), đồng thời bao hàm các giá trị các trong chữ E: Energetic (nhiệt huyết), Enthusiastic (nhiệt tình), Educated (có học), Easygoing (thân thiện)…Tiếng anh là công cụ giao tiếp không thể thiếu trong học tập, làm việc, chung sống (mục tiêu UNESCO).
  • C: thay cho từ tiếng Anh trong tên gọi CEC: Club (câu lạc bộ), bản thân Club bắt nguồn từ chữ “Knot” nghĩa là ‘nút thắt’. Do vậy C trong từ thứ ba muốn nói tới một tập thể chung, một đội cho các bạn thành viên. C thể hiện sự cam kết (commitment), đoàn kết (consolidarity) của các thành viên.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s