Dạy phát âm: Adrian’s Pron Chart Blog

Tình cờ qua trang web của Macmillan tìm hiểu về một số webinars được lưu trữ, tôi bắt gặp trang blog của tác giả Adrian. Ở blog này, tác giả chia sẻ về những phương pháp dạy phát âm qua hành trình của các cặp đối lập. Dành chút thời gian tìm hiểu, mới thấy triết lý của tác giả rất hữu ích, theo hướng physical, phù hợp với yêu cầu thực tế của việc dạy phát âm,

http://adrianpronchart.wordpress.com/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s