Photos from the Training Workshop in Hanoi July 2012

Một số hình ảnh từ chương trình tập huấn dành cho Master Trainer về PPGD Tiếng Anh THCS tại ĐHNN-ĐHQG Hà Nội từ ngày 17 tháng 07 đến 22 tháng 07 năm 2012.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s