Một Bộ Phim Hay Về Giáo Dục

Có rất nhiều cuốn sách, những đoạn phim ngắn, những câu chuyện vui đầy cảm hứng nói về giáo dục và vai trò của giáo dục trong đời sống xã hội mỗi con người. Nhưng thật khó để có được một bộ phim tương đối dài như thế này mà lại nói lên rất nhiều về giáo dục. Ở đâu đó trong bối cảnh của Ấn Độ, chúng ta thấy có những điểm chung ở Việt Nam. Áp lực dư luận, quan điểm hà khắc, nền kinh tế xã hội hiện đại đã xô đẩy giáo dục như một con thuyền lênh đênh, chao đảo trên đại dương. Nhưng vẫn trong bối cảnh đó, ta vẫn thấy những ánh sáng lóe lên và những tia sáng đó có thể làm thay đổi số phận một con người.

Picture1

Đây là một bộ phim mang tính giáo dục sâu sắc, một bộ phim mà mỗi người làm thầy, làm cô, làm cha, làm mẹ nên xem để hiểu và cùng thực hiện tốt sứ mệnh giáo dục của mình. Giáo dục là một phần không thể tách rời trong đời sống xã hội. Giáo dục luôn có thế giới riêng của chính nó, giáo dục không phải là công cụ. Giáo dục không phải giúp người học đơn thuần có việc, kiếm sống mà giáo dục cần giúp con người nhận ra chính bản thân mình.

Advertisements

2 thoughts on “Một Bộ Phim Hay Về Giáo Dục

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s