Suy nghĩ trong ngày: sự đa dạng

Toàn cầu hóa và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin đã làm cho thế giới phẳng hơn, điều đó có nghĩa rằng mỗi cá nhân có cơ hội tiếp cập nhiều thông tin hơn, có những trải nghiệm đa dạng hơn, và cũng chính vì lẽ đó mà nhận thức, quan điểm ngày càng khác biệt. Việc chấp nhận những quan điểm khác nhau, thế giới quan khác nhau  là một việc đầy thách thức. Giáo dục về khả năng chấp nhận những khác biệt cần được trau dồi ở mỗi con người để thế giới trở lên tốt đẹp hơn.

Trên cả kiến thức, kỹ năng, chúng ta cần trau dồi tâm thế của con người tri cảm, có nhân sinh quan phù hợp…quan trọng hơn cả là một thái độ sẵn sàng chấp nhận, sẵn sàng khoan dung không quá chấp ngã vào những giả định mà lâu nay ta vẫn cho là đúng. Kiến thức & kỹ năng có thể trau dồi và phát triển được theo thời gian, nhưng thái độ là yếu tố ý thức bên trong giống như một chiếc công tắc, chúng ta có thể BẬT hoặc TẮT. …

Dạy-học được một hay nhiều Chiêu thì dễ, nhưng có được Thức về nó thì cả là một quá trình lâu dài: Phải dạy và học cả Chiêu và Thức:  Chiêu = 30% tảng băng; Thức = 70% của tảng băng; Chiêu = thành công; Thức = giá trị; Chiêu = Personality;  Thức = charater; Chiêu = kỹ thuật đấm đá; Thức = nền tảng văn hóa, đạo đức sau những động tác; Chiêu = cười nói, bắt tay; Thức = thái độ chân thành, trung thực sau những hành động đó. 
Giáo dục không chỉ dạy cho con người cách sinh tồn, sống sót hay chỉ đơn thuần giải quyết nhu cầu lao động mà xã hội cần, giáo dục cần trang bị cho con người những giá trị nhân văn hơn, con người hơn.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s