Edmodo for Teaching & Learning (Vietnamese) at TUFL

Sau một thời gian tìm hiểu và áp dụng trong các lớp học của mình, tôi đã giới thiệu edmodo cho các thầy cô trong khoa Ngoại ngữ của Đại học Tây Bắc (16/03/2014). Sau đó, tôi cũng tổng hợp lại các nội dung để hướng dẫn lại cho các thầy cô trong khoa Ngoại ngữ, ĐH Thái Nguyên.

Dưới đây là slide trong buổi chia sẻ. Tôi cũng sử dụng oCam để ghi lại màn hình và bài trình bày của mình trước đó để minh họa cho ý tưởng flipped conference và tích hợp với edmodo.

Nội dung bài báo cáo: TUFL Edmodo Report & Training; Kết nối với tôi qua edmodo: https://www.edmodo.com/phunghuy

 

Advertisements

2 thoughts on “Edmodo for Teaching & Learning (Vietnamese) at TUFL

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s