Tạp chí mở (OA)* Ngôn ngữ & giáo dục

Tôi ủng hộ xu hướng & phong trào MỞ (openness), đặc biệt trong hoạt động chia sẻ và kiến tạo tri thức (Open Science). Nguồn tri thức mở (Open Access) không chỉ tăng cường hiệu quả cho quá trình kiến tạo tri thức (cộng tác/kiểm chứng) mà còn góp phần thúc đẩy công bằng xã hội (quyền được biết, được truy cập thông tin cho mọi người). Khi mọi người đều có thể tiếp cận tri thức thì việc hợp tác, cộng tác và chia sẻ sẽ trở lên dễ dàng hơn trên phạm vi một quốc gia, trong khu vực và trên toàn thế giới, đặc biệt đối với các quốc gia đang/kém phát triển. Hiểu biết của con người tăng lên, xã hội sẽ càng văn minh hơn (giả thuyết). Tuy nhiên, không phải thông tin, kiến thức nào cũng có giá trị như nhau và không phải nguồn kiến thức nào cũng đáng tin cậy (kể cả các bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành uy tín, vì vậy hoạt động khoa học cần công khai, minh bạch như cách làm của Open Science Framework, chưa kể thêm các hoạt động đen tối hoạt động dưới danh nghĩa MỞ như các tạp chí ma.)

Tôi liệt kê những tạp chí trong lĩnh vực nghiên cứu giáo dục ngoại ngữ theo cách phân loại chủ quan: tạp chí chuyên môntạp chí nghiên cứu. Tạp chí chuyên môn (hoặc tạp chí nghề nghiệp) thường là các ấn phẩm của các tổ chức nghề nghiệp giúp những người trong cùng một cộng đồng hành nghiệp (community of practice) chia sẻ với nhau, ở đây chủ yếu là giáo viên, chuyên viên ngoại ngữ (practitioners). Tạp chí nghiên cứu có tính hàn lâm, chủ yếu dành cho những người trong cùng cộng đồng học thuật chia sẻ với nhau, cho nên những người thực hành (practitioners) khó có thể tiếp cận ( vì yêu cầu nhiều kiến thức chuyên biệt/technical knowledge, cũng là sự khác nhau giữa giáo viên và nhà nhiên cứu). Cũng có nhiều tạp chí đăng các bài báo thuộc cả hai nhóm trên, tạm gọi là tạp chí chuyên ngành.

Tuy nhiên cũng lưu ý rằng rất nhiều tạp chí nghiên cứu có ảnh hưởng khác yêu cầu người dùng phải đăng ký & trả phí truy cập (subscribe) qua thư viện của các trường đại học hoặc trả trực tiếp. Đa số tạp chí này có chỉ số tác động và chỉ số xếp hạng được liệt kê trong Google Scholar (một số bài báo có thể được tiếp cận miễn phí qua nhiều kênh khác nhau như Google Scholar, Trang web các nhân của các tác giả…

Để tìm kiếm thêm các tạp chí hoặc bài bài báo miễn phí truy cập, vui lòng sử dụng Thư mục các tạp chí truy cập mở (DOAJ).

IMG_7538

Tạp chí chuyên môn/Professional Journals

English Teaching Forum;

The CATESOL Journal;

Language Education in Asia;

TESL Reporter;

Dialog on Language Instruction;

Applied Language Learning;

The Language Teacher;

Hawaii Pacific University TESOL Working Paper Series

CSCTFL Report;

The NECTFL Review;

English Language Teacher Education and Development (ELTED);

The Electronic Journal for English as a Second Language;

Lingo/the Pacific Northwest Council for Languages (PNCFL);

The Journal of Teaching English with Technology

Tạp chí nghiên cứu/học thuật (Academic Journals)

Language Testing in Asia;

English Profile Journal;

TESLCanadaJournal;

Electronic Journal of Foreign Language Teaching (e-FLT);

JALT Journal;

Reading in Foreign Languages;

Language Learning & Technology;

Studies in Second Language Learning and Teaching

logo  Language acquisition | Psycholinguistics | Word recognition

SAGE Open Education

University of Sydney Papers in TESOL

Working Papers in TESOL & Applied Linguistics

Concordia University Working Papers in Applied Linguistics (COPAL)

Tạp chí học thuật/Mixed Journals

PROFILE Issues in Teachers’ Professional Development;

BELT – Brazilian English Language Teaching Journal;

The New English Teacher;

Language In India;

Journal of Language studies;

Working Papers in Educational Linguistics (WPEL);

Journal of Linguistics and Language Teaching (JLLT);

Taiwan Journal of Linguistics;

Journal of Advances in English Language Teaching;

Apples – Journal of Applied Language Studies

Second Language Studies

*Lưu ý: Nội dung này được đăng tải và cập nhật ở mục “tài nguyên” trong weblog này. Nếu bạn biết tạp chí nào nên được bổ sung thêm vào danh sách này, vui lòng gửi tới phunghuy dot elt at gmail dot com.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s