dông dài

Học suy cho cùng cũng nhằm để phá bỏ giới hạn mà chính nó đem lại.

Advertisements