Trao đổi

 

phunghuy dot elt at gmail dot com

 

Advertisements

2 thoughts on “Trao đổi

  1. Hi brother Huy, I am happy to meet you in the AsiaCALL in Ho Chi Minh!
    You blog is interesting. I enjoy learning it a lot. I hope we can keep in touch and learn from each other 🙂
    Cheers,
    Hery

  2. Cảm ơn những bài viết của anh. Em là sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ và cũng rất quan tâm về việc nghiên cứu ngôn ngữ cũng như giảng dạy. Nhờ những bài viết đó mà em đã hiểu thêm về một số thuật ngữ khó cũng như nắm được bài học trên trường và giúp em tiến hành nghiên cứu dễ hơn. 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s