Ứng dụng (EdTech)

Danh mục các công cụ cho hệ thống học tập cá nhân (Personal Learning Network) do trung tâm Ngôn ngữ & Công nghệ, Đại học Hawai’i, Manoa giám tuyển. Người dùng có thể tìm các công cụ phù hợp theo các tiêu chí như mục đính ứng dụng, chức năng, hình thức thể hiện…

Teacher Training Video (TTV)

Nếu như PLN Tool Browser giúp bạn tìm công cụ phù hợp cho hoạt động giảng dạy-học tập của mình thì TTV sẽ giúp bạn tiếp cận công cụ đó qua các video hướng dẫn sử dụng. Các hướng dẫn này tập trung vào mảng giáo dục ngoại ngữ nên rất phù hợp đối cho giáo viên để tự tiếp cận thêm. Rất nhiều công cụ mới cũng được cập nhật thường xuyên.

Top 100 Tools for Learning

Jane Hart hàng năm khảo sát và tập hợp 100 công cụ học tập phổ biến nhất từ cộng đồng những người hành nghiệp như chuyên gia ứng dụng công nghệ trong giáo dục, giáo viên, người học.

Edtech Teacher

Tìm kiếm công cụ dạy-học theo các nhóm môn học, theo mục đích sử dụng, theo hoạt động học tập do trang web EdtechTeacher giám tuyển.

Free Technology for Teachers

 

 

 

Advertisements